Renxin Thermal simulation

Contacts Info.
#30 Weijian Road, Zone E, Weijian Industrial Park, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
+86 769 8182 2159 +86 769 8182 2158
Heat Pipe Heatsink
thermal simulation Heatsinks Pin heatsinks Heatsinks for LED's aluminum heatsink