Renxin Thermal simulation

Contacts Info.
#30 Weijian Road, Zone E, Weijian Industrial Park, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
+86 769 8182 2159 +86 769 8182 2158
Pin Fin Heatsinks
RX612-140-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 723 g
RX612-180-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 1251 g
RX612-163-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 1015 g
RX612-150-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 862 g
RX612-133-A7
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 684 g
RX613-125-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 863 g
RX612-120-A6
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 535 g
RX612-060-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 110g
RX612-050-A4
Details Material : Aluminum 1070 (99.5%) Weight : 84 g
 1